0240–592870 info@folkepersienn.se

Fasadpersienner

exterior-fasad

En Fasadpersienn är ett solskydd avsett för utomhusbruk. Persiennen kan manövreras med invändig vev, men är mest lämpad för motordrift med sol & vindautomatik.
De vanligaste användningsområdena för fasadpersienner är industrier, kontor, skolor och offentliga byggnader etc.