0240–592870 info@folkepersienn.se

Lamellgardiner

Lamellgardinen är en av våra produkter som blivit allt mer efterfrågad. Mycket på grund av att allt fler bygger stora glaspartier och även i inredningssyfte.