Träpersienner

Stil och funktion går hand i hand!

Med en skräddarsydd träpersienn får du både en effektiv solavskärmare och en stilfull möbel.

För mer information, se Luxaflex hemsida