0240–592870 info@folkepersienn.se

Gardinsystem

Valet av gardinsystem är avgörande för hur dina nya gardiner kommer att påverka rummets atmosfär och hur funktionell lösningen blir i praktiken.
Kommer gardinerna att dras för och undan mycket? Är de till enbart för att skapa en trivsam arbetsmiljö? Ska de släppa in mycket ljus, men samtidigt dämpa ljudet utifrån?

Det är många faktorer som avgör vilken gardinsystem som passar just dina behov, men med dina önskemål och vår kunskap hittar vi alltid något som passar dig.

 

Systemet går även att få motorstyrt med fjärrkontroll, tackvare Glydea Somfys smidiga och tystgående motorer.